تعمیر لپ تاپ در اصفهان

تعمیر لپ تاپ در اصفهان

تعمیر لپ تاپ در اصفهان

در مرکز ما (گروه مهندسی لعل فام)بهترین تعمیرکاران مشغول به فعالیت هستند و کارهایی که انجام میدهیم با ضمانت زمانی و یا حتی تعویض قطعه گارانتی شده است

خرابی هاى ولتاژ لپ تاپ:

در صورتى که تصویر را بصورت خیلى کم رنگ داخل LCD ببینیم خرابى مربوط به هاى ولتاژ مى باشد که در این صورت اصلا نور نداریم دراین حالت مشکل هاى ولتاژ مربوط به ترانزیستورها وکانورتور هاى روى برد است که اگر آن ها سالم بودند IC آن خراب مى باشد.

اگر هاى ولتاژ نویز روی بلند گوها مى انداخت ویا از LCD صداى کزکز مى آمد چوک روى هاى ولتاژ خراب است که هاى ولتاژ باید

تعویض شود.

اگر هاى ولتاژ مانع روشن شدن سیستم مى شد ترانزیستورها و کانورتورهاى روی هاى ولتاژ خراب است.

نکته: نهایتا یک بار مى توان روى برد LCD با هیتر هاى معمولى IC عوض کرد.

مسیر ورودی ولتاژ در لپ تاپ:

وقتى که دستگاه را سوئیچ مى کنیم وپاور دستگاه را کلیک می کنیم (منظور دکمه روشن شدن مادربرد است) برق اول وارد کانورتورها وترانزیستورهاى پورت ورودى برق مى شود.

بعد از کانورتورها و ترانزیستور ها برق وارد آى سى MAXIM مى شود از آى سى MAXIM به چیپ جنوبى چیپ جنوبى دستگاه را سوئیچ مى کند.

برخی از ایرادات مربوط به برد اصلی:

1- دستگاه سوئیچ مى شود ولى تصویر نمى دهد :

ابتدا کانورتورها و ترانزیستورهاى دور CPU – RAM چیپ شمالى و چیپ گرافیک تست شود در صورتى که همه آن ها سالم بود از دستگاه خروجى CRT مى گیریم (یعنى با استفاده از مانیتورCRT یک سر سیم آن را به پشت دستگاه وصل مى کنیم) اگر خروجى CRT داشتیم چیپ گرافیک سالم است وایراد از خروجى LCD مى باشد یا خود LCD قبل از انجام این مراحل نکته بسیار مهم این است که RAM دستگاه را با RAM تستر خودمان تعویض کنیم در ضمن کلیه Device ها را براى تست تصویر یا هر ایرادى از برد جدا مى کنیم.

در صورت مشخص نشدن مشکل از دیباگر استفاده مى کنیم اگر چراغ بایوس خاموش بود بایوس مشکل دارد در صورتى که چراغ RESTART دائما روشن مى شد چیپ شمالی خراب است ودر این صورت دیباگر کد FF یا 00 نشان مى دهد اگر دیباگر کد C0 یا C1 نشان دهد خرابى مربوط به قسمت RAM مى باشد (منظور از قسمت RAM شامل خود RAM ترانزیستورها وکانورتورها و اسلات RAM مى باشد.

در صورت تصویر ندادن چند قطعه را چک مى کنیم:

1- ولتاژ دور CPU که باید بین 1 تا 1/8 ولت باشد.

2- ولتاژ دور RAM که ولتاژ باید 2 تا 2/6 ولت باشد.

3- ولتاژ چیپ شمالى 1 تا2/5 ولت باشد.

4- ولتاژ چیپ گرافیک بالاى 1 زیر 3 ولت باشد.

5- ICS : بالاى یک ولت باشد.

6- BIOS : باید ولتاژ روى پایه هایش باشد ولى مقدار آن مشخص نیست.

دستگاه سوئیچ نمى شود:

– در این صورت اول طبق اصول اول آداپتور را چک می کنیم که خروجى آن طبق عدد نوشته شده ى روى آن باشد.

– از وارد شدن برق به جک پاور مطمئن مى شویم. ولتاژ روب دکمه استارت را چک میکنیم بعد از آن کانورتورها وترانزیستورها در هیته ى ورودى برق (پشت وروى برد)بعد ازآن نزدیک ترین ماکسیم به ورودى برق و بعد از آن چیپ جنوبى.

لپ تاپ روشن مى شود تصویر مى دهد ولى زود خاموش مى شود:

این نوع خرابى نشانه ى اتصال قوى در مدار مى باشد که ابتدا باید کلیه قطعات اضافى روى برد یعنى device ها را از روى برد جدا کنیم مشکل حل نشد باید برد را لخت کنیم وبیرون از دستگاه چک کنیم براى پیدا کردن قطعى در مدار مى توان با فشار دادن در نقاط برد محل قطعى را پیدا کرد به این صورت که برد را به صورت RANDOM فشار مى دهیم و سوئیچ مى کنیم هر جاکه مشکل حل شد همان ناحیه قطعى یا اتصالى دارد که باید با تعویض قطعه یا لحیم سردى عیب را برطرف مى کنیم.

دستگاه روشن مى شود تصویر نمى دهد ولی دستگاه به کل سالم است:

در چنین صورتى دقت کنیم که وقتى دستگاه را سوئیچ مى کنیم صفحه ى دستگاه از حالت سیاهى به حالت هایلایت خیلى تیره در مى آید اگر همچین مشکلى داشتیم خرابى مربوط به تنظیمات SETUP دستگاه است یا Bios پریده است.

تصویر مى دهد ولى در همان صفحه اول هنگ مى کند:

اگر مادربرد تصویر بدهد ولى در همان صفحه اول هنگ کند احتمالا خرابى مربوط به Bios است که ابتدا آى سى Bios را چک مى کنیم یا در صورت لزوم بایوس را فلش یا پرو گرام مى کنیم یا UPDATE اگر مشکل حل نشد خرابى مربوط به سه چیپ اصلى (چیپ شمالى- چیپ جنوبى- چیپ گرافیک) یا RAM مى تواند باشد.

ولى اگر دستگاه زمانى که دکمه ى Delete یا F2 را مى زدیم یا موقعى که داخل بایوس مى رفت ولى موقع تغییر دادن یا Save کردن هنگ مى کرد خرابى مربوط به بایوس است.

حتما قبل از همه اینها برد را لخت کنید تا احتمال اینکه خرابی مربوط به قطعه ای باشد مشخص شود.

دستگاه روشن مى شود تصویر نمى دهد خاموش مى شود.

در این حالت خرابى مربوط به سوئیچ برد است یعنى وقتى دستگاه سوئیچ مى شود ولتاژ به قسمتى مى رسد که اتصالى دارد ابتدا باید RAM دستگاه را تعویض کنیم اگر مشکل حل نشد مراحل زیر را طى کنید:

1- هر آى سى که داغ مى کرد مشکل دارد.

2- اگر هیچ آى سى داغ نمى کرد باید کانورتورها و ترانزیستورهاى دور چیپ جنوبى و آى سى MAXIM راتست کنیم براى این حالت باید کل مدار را لخت کنیم.

براى از بین بردن پسورد Setup یا پسورد اول سیستم

در مدل های DualCore به پایین تنها با برداشتن باطرى سیموس وشرت کردن جاى پایه هاى باطرى با یکدیگر پسورد از بین مى رود این کار را باید برای چند ثانیه انجام داد بدون اینکه باطرى یا شارژر به دستگاه وصل باشد.

نکته: در سیستم هاى جدید این کار را نمى توان انجام داد به دلیل اینکه این دستگاه ها یک آى سى به نام آى سى security دارند که فقط باید یک آى سى خام با همان مدل وهمان شماره به جاى آن جایگزین کنیم. و همزمان بایوس را پروگرام کنیم.

در صورتى که تصویر داریم ولى هرگاه (Random) هنگ مى کند

در این حالت باید کلیه قطعات جانبى را از برد جدا کنیم که خرابى از آن ها نباشد در صورتی که مربوط به مادربرد بود ابتدا دقت مى کنیم که دماى CPU- چیپ شمالى- چیپ جنوبى یا چیپ گرافیک بالا نباشد اگر مشکل حرارتى نداشتیم Device ها را چک می کنیم وجابه جا مى کنیم که ایراد از آن ها نباشد اگر از همه مراحل مطمئن شدیم که ok است ویندوز دستگاه را تعویض مى نماییم.

در صورتى که تصویر داشتیم ولى تصویر خط- پرش- یا لرزش دارد

در این صورت ابتدا از VGA خروجی میگیریم اگر در آنجا هم همین مشکل بود خرابى مربوط به چیپ گرافیک مى باشد قبل از هر کارى ابتدا باید ICS و کریستال را به دقت چک کنیم (یا تعویض) اگر مشکل حل نشد به شرطى که تصویر خط داشت چیپ گرافیک را تعویض مى کنیم.

خرابی های مربوط به صدا:

اگر صدا دیتکت شد ولى خروجى صدا نداشتیم کریستال خراب است

اگر صدایى که ضبط مى کردیم مشکل داشت

1-کریستال 2- چیپ صدا 3- چیپ میکروفن.

نکته:چیپ صدا وچیپ میکروفن در بعضی از دستگاه ها یکی است ودر بعضی از دستگاه ها یکی نیست.

در صورتى که LAN دستگاه ایراد داشته باشد:

اگر LAN اصلا دیتکت نشود خرابى مربوط به کانورتورها وترانزیستورهاى اطراف LAN ویا خود آى سى LAN مى باشد (ایرادات نرم افزارى فراموش نشود).

اگر دیتکت شد ولى ارتباط برقرار نمى کرد خرابى مربوط به کریستا ل یا آى سى LAN مى باشد.اگر ارتباط برقرار مى کرد ولى فایل انتقال نمى داد خرابى مربوط به آى سى LF مى باشد.

وقتى که شارژر را به لپ تاپ وصل مى کنیم چراغ شارژر خاموش مى شود:

این حالت نشانه اتصالى در مدار مى باشد که باید کانورتورها و ترانزیستور هاى پشت سوکت ورودى برق را تست کنیم اگر آن ها سالم بودند کانورتورهاى دور چیپ شمالى سوخته است در غیر این صورت دنبال اتصالى مى گردیم.

اگر دستگاه با شارژر روشن مى شود ولى با باطرى روشن نمى شود به شرطى که باطرى سالم باشد خرابى مربوط به آى سى MAXiM شارژ مى باشد.

اگر با باطرى روشن شود ولى با شارژر روشن نشود خرابى مربوط به شاژر بوده و شارژر تعمیر مى شود.

تعمیر LCD لپ تاپ :

تشکیل شده از دو قسمت 1- هاى ولتاژ 2- فلور سنت یا لامپ تصویر

گروه مهندسی لعل فام

اصفهان – خیابان طالقانی – بازار کامپیوتر طالقانی زیرزمین بازارآبشار پلاک 87-کد پستی8135944558

دقت کنید ساعت تماس 10صبح الی 13  عصر 17 الی 20

03132370105

03132373523

03132355820

03132373524

2 دیدگاه

 1. hadidfam
  اسفند ۲۰, ۱۳۹۷ در ۱۲:۳۰ ب٫ظ

  ]چرا وقتى که شارژر را به لپ تاپ وصل مى کنیم چراغ شارژر خاموش مى شود

  1. لعل فام
   اسفند ۲۲, ۱۳۹۷ در ۶:۵۸ ق٫ظ

   احتمالا مدار شارژ لپ تاپ شما آسیب دیده

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

آخرین اخبار

سوال خود را از ما بپرسید؟

ما سعی می کنیم در سریعترین زمان ممکن سوال شما را پاسخ دهیم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقایسه
علاقه مندی ها 0

ارسال این به یک دوست