03132370105

09132270318

  

تعمیر لپ تاپ در اصفهان

 

خرابي هاى ولتاژ لپ تاپ:

در صورتى كه تصوير را بصورت خيلى كم رنگ داخل LCD ببينيم خرابى مربوط به هاى ولتاژ مى باشد كه در اين صورت اصلا نور نداريم دراين حالت مشكل هاى ولتاژ مربوط به ترانزيستورها وكانورتور هاى روى برد است كه اگر آن ها سالم بودند IC آن خراب مى باشد.

اگر هاى ولتاژ نويز روي بلند گوها مى انداخت ويا از LCD صداى كزكز مى آمد چوک روى هاى ولتاژ خراب است كه هاى ولتاژ بايد

تعويض شود.

اگر هاى ولتاژ مانع روشن شدن سيستم مى شد ترانزيستورها و كانورتورهاى روي هاى ولتاژ خراب است.

نكته: نهايتا يک بار مى توان روى برد LCD با هيتر هاى معمولى IC عوض كرد.

مسیر ورودی ولتاژ در لپ تاپ:

وقتى كه دستگاه را سوئيچ مى كنيم وپاور دستگاه را كليک مي كنيم (منظور دكمه روشن شدن مادربرد است) برق اول وارد كانورتورها وترانزيستورهاى پورت ورودى برق مى شود.

بعد از كانورتورها و ترانزيستور ها برق وارد آى سى MAXIM مى شود از آى سى MAXIM به چيپ جنوبى چيپ جنوبى دستگاه را سوئيچ مى كند.

برخی از ایرادات مربوط به برد اصلی:

1- دستگاه سوئيچ مى شود ولى تصوير نمى دهد :

ابتدا كانورتورها و ترانزيستورهاى دور CPU – RAM چيپ شمالى و چيپ گرافيک تست شود در صورتى كه همه آن ها سالم بود از دستگاه خروجى CRT مى گيريم (يعنى با استفاده از مانيتورCRT يک سر سيم آن را به پشت دستگاه وصل مى كنيم) اگر خروجى CRT داشتيم چيپ گرافيک سالم است وايراد از خروجى LCD مى باشد يا خود LCD قبل از انجام اين مراحل نكته بسيار مهم اين است كه RAM دستگاه را با RAM تستر خودمان تعويض كنيم در ضمن كليه Device ها را براى تست تصوير يا هر ايرادى از برد جدا مى كنيم.

در صورت مشخص نشدن مشكل از ديباگر استفاده مى كنيم اگر چراغ بايوس خاموش بود بايوس مشكل دارد در صورتى كه چراغ RESTART دائما روشن مى شد چيپ شمالي خراب است ودر اين صورت ديباگر كد FF يا 00 نشان مى دهد اگر ديباگر كد C0 يا C1 نشان دهد خرابى مربوط به قسمت RAM مى باشد (منظور از قسمت RAM شامل خود RAM ترانزيستورها وكانورتورها و اسلات RAM مى باشد.

در صورت تصوير ندادن چند قطعه را چک مى كنيم:

1- ولتاژ دور CPU كه بايد بين 1 تا 1/8 ولت باشد.

2- ولتاژ دور RAM كه ولتاژ بايد 2 تا 2/6 ولت باشد.

3- ولتاژ چيپ شمالى 1 تا2/5 ولت باشد.

4- ولتاژ چيپ گرافيک بالاى 1 زير 3 ولت باشد.

5- ICS : بالاى يک ولت باشد.

6- BIOS : بايد ولتاژ روى پايه هايش باشد ولى مقدار آن مشخص نيست.

دستگاه سوئيچ نمى شود:

- در اين صورت اول طبق اصول اول آداپتور را چک مي كنيم كه خروجى آن طبق عدد نوشته شده ى روى آن باشد.

- از وارد شدن برق به جک پاور مطمئن مى شويم. ولتاژ روب دکمه استارت را چک میکنیم بعد از آن كانورتورها وترانزيستورها در هيته ى ورودى برق (پشت وروى برد)بعد ازآن نزديک ترين ماكسيم به ورودى برق و بعد از آن چيپ جنوبى.

لپ تاپ روشن مى شود تصوير مى دهد ولى زود خاموش مى شود:

اين نوع خرابى نشانه ى اتصال قوى در مدار مى باشد كه ابتدا بايد كليه قطعات اضافى روى برد يعنى device ها را از روى برد جدا كنيم مشكل حل نشد بايد برد را لخت كنيم وبيرون از دستگاه چک كنيم براى پيدا كردن قطعى در مدار مى توان با فشار دادن در نقاط برد محل قطعى را پيدا كرد به اين صورت كه برد را به صورت RANDOM فشار مى دهيم و سوئيچ مى كنيم هر جاكه مشكل حل شد همان ناحيه قطعى يا اتصالى دارد كه بايد با تعويض قطعه يا لحيم سردى عيب را برطرف مى كنيم.

دستگاه روشن مى شود تصوير نمى دهد ولي دستگاه به كل سالم است:

در چنين صورتى دقت كنيم كه وقتى دستگاه را سوئيچ مى كنيم صفحه ى دستگاه از حالت سياهى به حالت هايلايت خيلى تيره در مى آيد اگر همچين مشكلى داشتيم خرابى مربوط به تنظیمات SETUP دستگاه است يا Bios پريده است.

تصوير مى دهد ولى در همان صفحه اول هنگ مى كند:

اگر مادربرد تصوير بدهد ولى در همان صفحه اول هنگ كند احتمالا خرابى مربوط به Bios است كه ابتدا آى سى Bios را چک مى كنيم يا در صورت لزوم بايوس را فلش يا پرو گرام مى كنيم يا UPDATE اگر مشكل حل نشد خرابى مربوط به سه چيپ اصلى (چيپ شمالى- چيپ جنوبى- چيپ گرافيک) يا RAM مى تواند باشد.

ولى اگر دستگاه زمانى كه دكمه ى Delete يا F2 را مى زديم يا موقعى كه داخل بايوس مى رفت ولى موقع تغيير دادن يا Save كردن هنگ مى كرد خرابى مربوط به بايوس است.

حتما قبل از همه اینها برد را لخت کنید تا احتمال اینکه خرابی مربوط به قطعه ای باشد مشخص شود.

دستگاه روشن مى شود تصوير نمى دهد خاموش مى شود.

در اين حالت خرابى مربوط به سوئيچ برد است يعنى وقتى دستگاه سوئيچ مى شود ولتاژ به قسمتى مى رسد كه اتصالى دارد ابتدا بايد RAM دستگاه را تعويض كنيم اگر مشكل حل نشد مراحل زير را طى كنيد:

1- هر آى سى كه داغ مى كرد مشكل دارد.

2- اگر هيچ آى سى داغ نمى كرد بايد كانورتورها و ترانزيستورهاى دور چيپ جنوبى و آى سى MAXIM راتست كنيم براى اين حالت بايد كل مدار را لخت كنيم.

براى از بين بردن پسورد Setup يا پسورد اول سيستم

در مدل های DualCore به پايين تنها با برداشتن باطرى سيموس وشرت كردن جاى پايه هاى باطرى با يكديگر پسورد از بين مى رود اين كار را بايد براي چند ثانيه انجام داد بدون اينكه باطرى يا شارژر به دستگاه وصل باشد.

نكته: در سيستم هاى جديد اين كار را نمى توان انجام داد به دليل اينكه اين دستگاه ها يك آى سى به نام آى سى security دارند كه فقط بايد يک آى سى خام با همان مدل وهمان شماره به جاى آن جايگزين كنيم. و همزمان بایوس را پروگرام کنیم.

در صورتى كه تصوير داريم ولى هرگاه (Random) هنگ مى كند

در اين حالت بايد كليه قطعات جانبى را از برد جدا كنيم كه خرابى از آن ها نباشد در صورتي كه مربوط به مادربرد بود ابتدا دقت مى كنيم كه دماى CPU- چيپ شمالى- چيپ جنوبى يا چيپ گرافيک بالا نباشد اگر مشكل حرارتى نداشتيم Device ها را چک مي كنيم وجابه جا مى كنيم كه ايراد از آن ها نباشد اگر از همه مراحل مطمئن شديم كه ok است ويندوز دستگاه را تعويض مى نماييم.

در صورتى كه تصوير داشتيم ولى تصوير خط- پرش- يا لرزش دارد

در اين صورت ابتدا از VGA خروجی میگیریم اگر در آنجا هم همین مشکل بود خرابى مربوط به چيپ گرافيک مى باشد قبل از هر كارى ابتدا بايد ICS و كريستال را به دقت چک كنيم (يا تعويض) اگر مشكل حل نشد به شرطى كه تصوير خط داشت چيپ گرافيک را تعويض مى كنيم.

خرابی های مربوط به صدا:

اگر صدا ديتكت شد ولى خروجى صدا نداشتيم كريستال خراب است

اگر صدايى كه ضبط مى كرديم مشكل داشت

1-كريستال 2- چيپ صدا 3- چيپ ميكروفن.

نكته:چيپ صدا وچيپ ميكروفن در بعضي از دستگاه ها يكي است ودر بعضي از دستگاه ها يكي نيست.

در صورتى كه LAN دستگاه ايراد داشته باشد:

اگر LAN اصلا ديتكت نشود خرابى مربوط به كانورتورها وترانزيستورهاى اطراف LAN ويا خود آى سى LAN مى باشد (ايرادات نرم افزارى فراموش نشود).

اگر ديتكت شد ولى ارتباط برقرار نمى كرد خرابى مربوط به كريستا ل يا آى سى LAN مى باشد.اگر ارتباط برقرار مى كرد ولى فايل انتقال نمى داد خرابى مربوط به آى سى LF مى باشد.

وقتى كه شارژر را به لپ تاپ وصل مى كنيم چراغ شارژر خاموش مى شود:

اين حالت نشانه اتصالى در مدار مى باشد كه بايد كانورتورها و ترانزيستور هاى پشت سوكت ورودى برق را تست كنيم اگر آن ها سالم بودند كانورتورهاى دور چيپ شمالى سوخته است در غير اين صورت دنبال اتصالى مى گرديم.

اگر دستگاه با شارژر روشن مى شود ولى با باطرى روشن نمى شود به شرطى كه باطرى سالم باشد خرابى مربوط به آى سى MAXiM شارژ مى باشد.

اگر با باطرى روشن شود ولى با شارژر روشن نشود خرابى مربوط به شاژر بوده و شارژر تعمير مى شود.

تعمیر LCD لپ تاپ :

تشكيل شده از دو قسمت 1- هاى ولتاژ 2- فلور سنت يا لامپ تصوير

گروه مهندسی لعل فام

اصفهان - خیابان طالقانی - بازار کامپیوتر طالقانی زیرزمین بازارآبشار پلاک 87-کد پستی8135944558

دقت کنید ساعت تماس 10صبح الی 13  عصر 17 الی 20

03132370105

03132373523

03132355820

03132373524

اگر با وجود خواندن مطالب باز هم در تشخیص ایراد دچار مشکل شدید ، می توانید با همکاران ما در قسمت تعمیرات تماس حاصل فرمایید.

این هم بدانید یکی از اهداف ما سرعت بالا در تعمیرات واخذ پایین ترین هزینه از شماست و در ضمن تعمیرات ما، دارای گارانتی 1ماهه می باشد.

گروه مهندسی لعل فام

کلیه حقوق برای گروه مهندسی لعل فام محفوظ است.

طراحی سایت و سئو: ارتباط گستران پویا