تماس

فواید کول پد -تاثیر کول پد


  یکی از بهترین فواید کول پد برای خنک کردن لپ تاپ است
خیلی از لپ تاپ ها خنک کنندشان برای هوا گیری از زیر لپ تاپ استفاده میکنند و به خاطر اینکه در اقلب اوقات لپ تاپ ها بر روی مبل

و فرش یا روی پا استفاده میشود سیستم تهویه به خوبی عمل نمیکند
وباعث گرم شدن یا حتی سوختن قطعات لپ تاپ میشود اما با استفاده از کول پد دیگر خیلی از این مسایل حل میشود
البته توجه کنید که لپ تاپ های جدید دیگر سیستم تهویه بهتری برایشان درست کرده اند و به کل احتیاج کول پد ندارند
برای اطلاع از این موضوع می توانید زیر لپ تاپ خود را برسی کنید اگر شیاری برای نفس کشیدن فن ها نداشت این مدل لپ تاپ دیگر احتیاج به کول پد ندارد

ارسال یک نظر