03132370105

 هاردها را برای بهتر شناساندن از رنگ های متنوعی عرضه میکنندبرای DVR یا همان دوربین مداربسته پیشنهاد تخصصی ما در مرحله اول استفاده از هارد وسترن دیجیتال بنفش و در مرحله دوم اگر این هارد گیر نیومد از وسترن دیجیتال مشکی و سپس برند سیگیت .