03132370105

همانطور که می دانید ماوس همانند کیبورد یکی از تجهیزات ورودی کامپیوتر محسوب می شود، با وجود سیستم عامل ویندوز استفاده از کامپیوتر بدون ماوس برای اکثریت کاربران کامپیوتری تقریبا غیرممکن می شود.

بدترین اتفاقی که می تواند برای کاربران سیستم های کامپیوتری رخ دهد این است که بعد از روشن کردن کامپیوتر با این صحنه مواجه شوند که سیستم عامل بالا نمی آید و تمامی اطلاعات موجود در ویندوز خود را از دست دهند