03132370105

یکی از دغدغه‌های کاربران کامپیوتر اتفاقات و خرابی‌های ناگهانی می‌باشد که مانع استفاده آن‌ها از سیستم کامپیوتری و یا لپ تاپ می‌شود، برخی از این خرابی‌ها با کوچکترین آگاهی و دانشی قابل برطرف شدن

در این قسمت از مقالات مربوط به آموزش تعمیر کامپیوتر به روش‌های عیب یابی و بررسی DVD Writer می‌پردازیم. معمولا برای اکثریت افرادی که از سیستم‌های کامپیوتری استفاده می‌کنند حداقل برای یک بار هم

در این مقاله که از سلسله مقالات آموزش تعمیرات کامپیوتر است، به آموزش راهکاری برای تنظیم دکمه های کیبورد می پردازیم. در حالتی که دکمه های کیبورد حالت به هم ریخته پیدا کنند، قطعا تایپ کردن کار دشواری