03132370105

 در بسیاری از خرابی های پاور سیستم دیگر روشن نمیشوداما از موارد خرابی ها که پاور هنوز در حال کار است و اینطور خرابی هایی بیشترین خسارت را به بار می آورند میتوان به این چند مورد اشاره کرد1-باد کردن خازن هایعنی اگر بر بروی برد توجه کنید شکلهای خازن

 برای شما پیش می آید که بازی که همیشه استفاده میکردید دیگر باز نمیشودبا این که حتی ویندوز هم عوض کردید و بازی را مجدد نصب کرده اید باز هم RUNنمیشود اینجا باید به شما بگیم که کارت گرافیک شما نیم سوز یا معیوب شده است که باید به تعمیر گاه مراجعه

  

همین خروجی VGAکه مشاهده میکنید بسیاری از مواقع جک آن خراب یا لحیم سردی برایش پیش می آید و باعث رنگی رنگی شدن تصویر میشود و با تعویض یا تعمیر آن درست میشود.

در مانیتور های CRT هم این اشکال بسیار شایع هست