03132370105

این نوع نفوذ کمتر با تخریب و تهدید نفوذگر همراه است. فراموش نکنید برای نفوذ در سیستم های شبکه باید فرد دارای سواد پایه یی در حد کافی باشد. برخی از افراد برای به رخ کشیدن سواد و توانمندی خود در شبکه ها نفوذ کرده و با به جا گذاشتن ردپای خود برای اثبات نفوذ سعی می کنند سواد خود را به همه اعلان کنند.

هکرها در همه جا حضور دارند، اما شاید به اشتباه تصور کنید سیستم شما به علت کوچک بودن یا نداشتن اطلاعات مهم برای آنها جالب توجه نیست. باید به یاد داشته باشیم که هکرها همیشه کامپیوترهای خاص را هدف قرار نمی دهند. آنها کامپیوتر های زیادی را کنترل می کنند تا حفره های امنیتی را در آنها پیدا کنند.

این گروه از هکرها با سایر گروه های هک تفاوت دارند. هکرهای جوان برخلاف سایر هکرها که ابزار و برنامه های مورد نیاز را خودشان می نویسند و برای هک از معلومات خود استفاده می کنند، با استفاده از برنامه های خدماتی ویژه هک که به وسیله دیگران نوشته شده است مانند Sub۷ و به راحتی از طریق اینترنت یا فروشگاه ها قابل تهیه است، به سیستم های کامپیوتری خسارت وارد می کنند.

هکرهای کلاه سیاه که به آنها واکر هم گفته می شود از نظر کاری دقیقاً برعکس هکر کلاه سفید عمل می کنند به این صورت که باید گفت کسی که هدفش از نفوذ به سیستم ها، استفاده از اطلاعات آن سیستم هاست.این گروه از هکرها بیشترین صدمات را به سیستم های کامپیوتری وارد می کنند.

هکرهای کلاه سفید که به آنها سامورایی یا هکرهای واقعی گفته می شود، هکرهایی هستند که هدف شان از نفوذ به سیستم ها نشان دادن ضعف سیستم های کامپیوتری است نه سوءاستفاده. هکرهای کلاه سفید متخصصان کامپیوتر و آشنا به فناوری اطلاعات هستند و هدف شان از نفوذ به سیستم های کامپیوتری کشف عیوب امنیتی در سیستم و برطرف کردن آنها است و قصد سوء استفاده ندارند.

امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که اینترنت بخش مهمی از آن را تشکیل می دهد. بسیاری از خریدها آنلاین انجام می گیرد و سیستم های تجاری زیادی از این طریق به هم مرتبط هستند و ظهور کامپیوترهای رومیزی و افزایش آنها در خانه ها، کامپیوتر را در دسترس گروه های زیادی از مردم قرار داده است به همین علت این امر زمینه را برای فعالیت هکرها نیز گسترش داده است.

در صورتی که تدابیر لازم جهت محبوبیت برنامه برای کاربران، بکار گرفته نشود، ممکن است، مقاومت کاربران، این طرح را به شکست بکشاند. منظور از مقاومت کاربران این نیست که کاربران اعتصاب کنند یا دست از کار بکشند. بلکه کاربران می‌توانند با عدم استفاده مناسب از برنامه و نگرفتن خروجی‌های مرتبط، نتایج جدید را که بر اساس برنامه جدید شکل گرفته است، بسطح قابل توجهی کاهش دهند.

یکی از هزینه‌های سنگین غیر مربوط به روند ساخت برنامه، هزینه آموزش پرسنل است. در قسمت قبل به مسایل مربوط به کاربران و اهمیت جلب رضایت آنها در استفاده از کامپیوتر اشاره نمودیم. تنها مسئله که در اینجا نیاز به بحث دارد این است که آموزش باید سلسله مراتب خاص خود را داشته باشد و هر بخش از سیستم خاص خود پبروی کند. در نتیجه بهترین آموزش در شرایطی محقق می‌شود که مسئولان آموزش از پرسنل خود شرکت باشد.

سفارشی نمودن نرم افزار طراحی شده بسیار پرهزینه و در بسیاری از شرایط ریسک بالایی دارد و تا آنجا که امکان دارد باید از آن دوری جست. زیربرنامه های ERP ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و تغییر هر کدام از آنها، بی شک نیازمند اعمال تغییرات دیگری در دیگر زیربرنامه ها را بوجود می‌آورد. سفارشی کردن تا آنجا که ارتباطی با شرکت سازنده نرم افزار دارد، کاری سنگین است و سعی می‌کنند در روند سفارشی کردن دخالت نکنند تا عواقب آن را متحمل نشوند.