آداپتور اچ پی/ADAPTOR HP

دسته:

توضیحات

سلام

کیفیت این نوع از آداپتور ها خیلی عالی است

 

اگر زمانی به تعمیرگاه مراجعه کردید و گفتند که این آداپتور ضعیف

 

شده یا کم می آورد باید بلافاصله آداپتور را تعویض کنید

 

زیرا مدار شارژ و مجموعه پاور لپ تاپ را آسیب می زند

 

این مدل ۴.۹A

 

۱۸.۵V شناخته می شود

لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion bc299nia Core i7 16GB 1TB+128GB SSD 4GB Laptop      لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-p212ne Laptop      لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-p062ne Laptop       لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion cc090nia Core i7 16GB 2TB 4GB Laptopلپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-R136ne Laptop     لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion cc091nia Core i7 16GB 2TB 4GB Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-R135ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-p206 Laptop      لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-R104ne Laptop      لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-AC183nia Laptop       لپ تاپ اچ پی – HP ENVY 15-K212ne Laptop     لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-AC190nia Laptop     لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-AC186nia Laptop       لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-R213nia Lapto       لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-R222nia Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-R211nia Laptop       لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-AC032ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-p213ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-p212ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-p062ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-R136ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-R135ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-R104ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-p206 Laptop       لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-p214 Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-p133ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-p211 Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-p219nia Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-p218nia Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-p216nia Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-p148ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-p124ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-p123ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-p122ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-p102ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-p101ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-p217nia Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-p103ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP G024 Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Notebook 255 G3        لپ تاپ اچ پی – HP G027 Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Notebook 355 G2        لپ تاپ اچ پی – HP Notebook 250 G3 – i3        لپ تاپ اچ پی – HP Notebook 250 G3 – i5       لپ تاپ Hp پروبوک – HP ProBook 450 G2 Notebook PC    لپ تاپ اچ پی پاویلیون ۱۵ – HP Pavilion 15-N264se    لپ تاپ اچ پی پاویلیون ۱۵ – HP Pavilion 15-N264se

        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-N264se با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان    لپ تاپ Hp پروبوک – HP ProBook 450 G2 Notebook PC        لپ تاپ اچ پی HP Probook 350 G1-i7 با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-P100ne        لپ تاپ اچ پی – HP Envy 15-K009ne با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Envy 15-K008ne با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-R106ne با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-R108ne با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-R113ne با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-P115ne با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Envy 15-K007ne با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-R112ne با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-R118ne با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-R100ne با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-R115ne با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-P112ne با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-P022ne با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Probook 450 G2-i5 با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم و کیف رایگان        لپ تاپ اچ پی HP Probook 350 G1-i5 با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-R111ne با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و کیف رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-P040ne با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-P039ne با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان

        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-P037ne با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-P036ne با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-P035ne با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-P030ne با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان

        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-P028ne با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-P038ne با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-P034ne با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-P027ne با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-R020/R021 با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-R031 با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو        لپ تاپ اچ پی – HP Probook 450 G2-i7 با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم و کیف رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-D053se با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-N242se با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-N241se با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-N247se با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان

        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-N246se با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-N245se با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Probook 450 G1-i7 با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو

        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-N240ee با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-N240se با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-N236se با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-D027se با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-D024se با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو        لپ تاپ اچ پی – HP Probook 250 G2 با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Probook 450 G1-i5 با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو و ماوس بیسیم رایگان        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-D054se با ۲۵ ماه گارانتی ایران رهجو        لپ تاپ اچ پی – HP ProBook 450 G4 Core i7 8GB 1TB 2GB Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP 15-bs086nia Core i5 8GB 1TB 2GB Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP 15-bs086nia Core i5 8GB 1TB 2GB Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP 15-bs089nia Core i5 4GB 500GB 2GB Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP 15-bs095nia Core i3 4GB 500GB Intel Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP 15-bs098nia N3060 4GB 500GB Intel Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-ac181nia Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP 15-ay086nia Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP 15-ay078nia Laptop

        لپ تاپ اچ پی – HP 15-ay077nia Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP 15-ay074nia Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP 15-ay073nia Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-ab299nia Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP ENVY 15-K211ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-ab236ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-ab100ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion AF104ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Probook 250 G4 – i3        لپ تاپ اچ پی – HP Probook 250 G3-i5        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-AC189nia Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP ENVY 15-K209ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Probook 450 G3-i5        لپ تاپ اچ پی – HP Probook 450 G3-i7        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-AB294nia Laptop       لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-p207ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-AC138nia Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-p270ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP ENVY 15-K212ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-AC183nia Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-AC186nia Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-AC190nia Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-R222nia Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-R213nia Laptop       لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-R211nia Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-AC032ne Laptop        لپ تاپ اچ پی – HP Pavilion 15-p213ne Laptop

نظرات

هیچ نظری داده نشده است.

اولین نفری باشید که نظر میدید “آداپتور اچ پی/ADAPTOR HP”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *