ردکردن این

12 اردیبهشت 1399

بدسکتوری هارد دیسک
مقالات

بدسکتوری هارد دیسک

بد سکتوری یکی از مشکلات شایع هارد دیسک ها می باشد.که یکی از عوامل مهم کاهش سرعت هارد دیسک و باعث کندی و هنگ کردن