ردکردن این

تعمیرات

تعمیرات کیبورد
تعمیرات

تعویض کیبورد لپ تاپ

تعویض کیبورد لپ تاپ در اصفهان. یکی از مهمترین عناصر یک لپ تاپ کیبورد (Keyboard) یا صفحه کلید آن است.  این قطعه نیز مثل باقی