ردکردن این

پارتیشن بندی

آموزش پارتیشن بندی هارد دیسک
Uncategorized

آموزش پارتیشن بندی هارد دیسک

پارتیشن بندی به معنای تقسیم نمودن فضای هارد دیسک به چند قسمت با حافظه انتخابی کاربر می باشند. که انجام این کار فضای هارد را