ردکردن این

اخبار تکنولوژی

عرضه پرازنده ی جدید تردیپر
اخبار تکنولوژی

عرضه پرازنده ی جدید تردیپر

اخیرا AMD در کنفرانسی عرضه ی پردازنده ی قدرتمند تردریپر از سری 3000را تایید کرده است.این شرکت از برنامه های خود در بروزرسانی ها ی